Podmínky použití webu NáhodaNeexistuje

Úvod 

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.nahodaneexistuje.cz je Ing. Tea Heřmánková, Ph.D., se sídlem Ve Vilkách 512, PSČ 250 92, Šestajovice, zapsaná v Živnostenském rejstříku od 8. 3. 1993, vedeném u Městského úřadu Brandýs nad Labem, IČ: 488 54 484, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.nahodaneexistuje.cz (dále jen Webové stránky), včetně textu, designu stránek a veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. Výstupní data, ani žádné jiné materiály z Webových stránek nesmí být použity ke komerčním účelům, za účelem podnikání či za účelem vlastního obohacování.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Podmínkami webu NáhodaNeexistuje.cz (dále jen „Podmínky“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které navštíví Webové stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s Podmínkami tím, že vstoupí na kteroukoliv z Webových stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci Webových stránek Provozovatele.

Popis poskytovaných služeb

 1. Webové stránky jsou zaměřeny na podávání numerologicko-astrologických informací o osobě registrovaného uživatele Webových stránek. Poskytovanými službami jsou Seznamka, Horoskopy, Konzultace a Rady. Poskytovány jsou bezplatné i placené služby (Prémiová seznamka, V.I.P. Servis).
 2. Po ukončení užívání placených služeb ze strany uživatele se tento automaticky stává běžným uživatelem neplacených služeb.
 3. Seznamka je dobrovolnou částí Webových stránek a registrace do ní není podmínkou pro využívání dalších služeb Webových stránek. Po zaregistrování do Seznamky jsou uživateli zasílány informace o navrhovaných partnerech/přátelích.
 4. Seznamka na Webových stránkách je určena výhradně k vážnému seznámení či k navazování seriózních přátelských a kamarádských vztahů, a nikoli ke hledání sexuálního povyražení.

Platební podmínky

Uživatel hradí zvolené služby poskytované v rámci Prémiové seznamky a Horoskopů prostřednictvím:

 1. Platby bankovním převodem. Po zvolení typu prémiového účtu budou vygenerovány platební informace s variabilním symbolem platby a rovněž zaslány na uživatelův registrační e-mail.
 2. Platby mobilem - SMS. Uživatel bude nasměrován k uhrazení částky prostřednictvím terminálu společnosti goNET s.r.o., IČ:26822580.
 3. Platby platebními kartami Visa/Mastercard přes platební bránu GP webpay.
 4. Platby prostřednictvím systému PayPal.

Uživatelé z ČR mohou platit standardním bankovním převodem, mobilním telefonem (SMS), platebními kartami Visa/Mastercard přes platební bránu GP webpay a prostřednictvím PayPal.
Uživatelé ze SR mohou platit bankovním převodem a platebními kartami Visa/Mastercard přes platební bránu GP webpay a prostřednictvím PayPal.
Uživatelé ze zahraničí mohou platit platebními kartami Visa/Mastercard přes platební bránu GP webpay a prostřednictvím PayPal.

Uzavřením placeného členství a poskytnutím platebním údajů poskytuje uživatel souhlas s provedením platby

Osobní data

 1. Klíčovými údaji pro výpočet parametrů dané osoby jsou především datum a hodina narození. Doplňujícími údaji, které slouží k podrobnější osobní analýze a ke specifikaci dané osoby při využívání služeb v sekci Seznamka a Horoskopy, jsou typ postavy, barva očí, barva vlasů, preference pro hledaný partnerský/ přátelský vztah a další vyplňované údaje v rámci registrace.
 2. Pro plné využívání služeb Webových stránek je nutné, aby uživatel v rámci registrace uvedl svoji e-mailovou adresu, která slouží pro nutnou autorizaci účtu uživatele a později pro zasílání informací o vhodných osobách ze Seznamky. Dále si uživatel zvolí přístupové heslo, které bude sloužit spolu s e-mailovou adresou jako unikátní identifikátor vstupu na Webové stránky. Heslo je v databázi šifrováno, takže jej nikdo nemůže odhalit.
 3. Poskytnuté údaje budou využity pouze při poskytování služeb nabízených těmito Webovými stránkami. V rámci těchto služeb budou údaje o uživatelích, kteří projevili zájem o využívání služeb Seznamky a jež je nezbytné poskytnout osobě, která si přeje s uživatelem navázat kontakt, dále poskytovány daným registrovaným uživatelům (dále jen ,,zájemcům o kontakt“).                   
 4. Vyplněním registračního formuláře uživatel projevuje souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje uživatele jsou uloženy v databázi tak dlouho, dokud registrace trvá. 
 5. S osobními údaji bude nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 6. Účet je možné zrušit a smazat tak poskytnuté údaje (Úvodní stránka > Nastavení > Smazání profilu). Pokud uživatel účet zruší, jeho data (datum narození, heslo, e-mail a další údaje) se smažou a nelze je obnovit. Zrušení registrace je možné nejdříve za šedesát dní poté, co se uživatel zaregistroval. Důvodem je fakt, že někteří uživatelé již obdrželi zprávu o novém, pro seznámení vhodném uživateli.

Odpovědnost uživatele a podmínky využívání služeb

 1. Uživatel se zavazuje jednat při využívání služeb webových stránek způsobem, který není v rozporu s právními předpisy České republiky, s dobrými mravy a těmito Podmínkami. Zároveň se vyvaruje poškozování dobrého jména provozovatele a ostatních uživatelů, včetně používání vulgarismů vůči komukoli.
 2. Uživatel odpovídá za pravdivost jím uvedených údajů.
 3. Provozovatel webových stránek má právo ověřovat si pravdivost informací poskytnutých uživateli webových stránek.
 4. Uživatel nese odpovědnost za to, že nebude webové stránky využívat pro propagaci svých podnikatelských a obchodních aktivit, že nebude žádným způsobem zobrazovat ve svém profilu svoje telefonní číslo, svůj e-mail, že nebude uvádět jakékoli kontakty (např. nikname či celé jméno) s odkazem na sociální sítě, a to ani v nickname našeho webu či v textu inzerátu. Při komunikace s kýmkoli na tomto webu nebude používat vulgarismy. 
 5. Provozovatel webových stránek si vyhrazuje právo zrušit registraci uživatele, který porušuje zákon, jedná v rozporu s dobrými mravy či těmito Podmínkami. Vyhrazuje si rovněž právo zrušit registraci uživatele, který na webu šíří negativní reklamu, a to z jakýchkoli důvodů, dále který místo vlastní fotografie vkládá na web různé obrázky nebo prezentuje vulgární fotografie. Inzeráty se sexuální tématikou budou rovněž smazány. 
 6. Provozovatel Webových stránek si vyhrazuje právo odmítnout kohokoliv pro konzultace či v rámci V.I.P. Servisu, kterým se rozumí osobní pohovor a osobní numerologický rozbor nebo vyhledávání partnera.
 7. Provozovatel Webových stránek si vyhrazuje právo náhodné kontroly zpráv za účelem předcházení činnostem, jež jsou v rozporu se zákonem, dobrými mravy či těmito Podmínkami.
 8. Uživatel je zodpovědný za obsah své profilové fotografie, která musí ctít zásady seznamovacího webu NáhodaNeexistuje.cz neboli dodržovat tzv. Dress Code Web:
  - Fotografie musí být jasná a zřetelná, buď celá postava, nebo portrét, ale ne velký celek (například na fotografii nemá být dominantní auto, ale majitel).
  - Na obrázku musí být sám uživatel ze současné doby, ne jen ilustrační foto. Měl by se usmívat, zvýší tím své šance na oslovení. 
  - Uživatel by měl být na fotografii slušně oblečen a upraven (potvrzuje tím, že má vážný zájem o seznámení).
  - Obličej musí být zřetelný (ne ve stínu), zepředu a hlava musí být bez pokrývky, oči nesmí zakrývat sluneční brýle.
  - Uživatel na obrázku nesmí pít alkohol či být v situaci, která pití alkoholu zobrazuje či cokoliv popíjet.
  - Uživatel nesmí být zachycen nahý, polonahý, ve spodním prádle (muži v tílku), v plavkách, v kostýmech.
  - Fotografie nesmí být erotická, vulgární či lascivní.
  Uživatel si vyhrazuje právo odmítnout fotografii v profilu či ji smazat a uvést důvod.

 9. V případě porušení zákona, dále jednání, které bude v rozporu s dobrými mravy či těmito Podmínkami, bude uživateli zrušen účet a profil na webové stránce NáhodaNeexistuje.cz. Nevyčerpané peníze z Prémiové seznamky mu nebudou vráceny. Zároveň tento uživatel souhlasí, aby jeho přezdívka (nickname), IP adresa a e-mail byly umístěny na Black list, případně i s uvedením důvodu pro smazání profilu.

Odpovědnost provozovatele Webových stránek

 1. Provozovatel Webové stránky nenese žádnou odpovědnost za to, že některý uživatel Seznamky neobdržel žádnou zprávu či odpověď na oslovení od jiného účastníka Seznamky v době, kterou si zaplatil. Garantuje se pouze zpracování osobní analýzy na základě unikátní numerologicko-astrologické metody, zařazení uživatele do systému a možnost využívání všech výhod Prémiové seznamky po dobu, kterou uhradí. Ostatní komunikace je výhradně na uživatelích Seznamky a není možné ji nikterak ovlivnit.
 2. Peníze se nevrací z důvodu neuskutečněné komunikace.
 3. Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje a údaje poskytnuté uživatelem v rámci plateb způsobem, který neumožní zneužití těchto údajů, a to za použití příslušných technických a organizačních opatření.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody, jež vzniknou uživatelům při užívání těchto Webových stránek.
 5. Provozovatel neodpovídá za dočasnou nemožnost přístupu uživatelů na tyto Webové stránky, která bude vyvolána nutnou potřebou údržby hardwarového a softwarového vybavení. 

Zasílání Newsletteru a Horoskopu

 1. Pokud se uživatel zaregistruje na Webových stránkách nebo si koupí horoskop, automaticky souhlasí s tím, že mu bude zasílán Newsletter neboli zpravodaj, kde jsou publikovány aktuální události a novinky týkající se Webových stránek. Funkce posílání informací je volitelná a lze ji vypnout.
 2. Pro odhlášení z odebírání Newsletteru informuje uživatel provozovatele Webových stránek prostřednictvím e-mailové adresy: info@nahodaneexistuje.cz . V položce Předmět uvede: „NE zpravodaj“ nebo „NEPOSÍLAT“, popř. prosté „NE“.
 3. Pokud dojde ke zrušení profilu uživatele v rámci služeb Seznamky, nadále mu budou zasílány 1x měsíčně Newslettery a horoskop na daný měsíc. Pro odhlášení z této služby je nutné kliknout na tlačítko „NE“ ve spodní časti Newsletteru. Systém danou osobu vyřadí z databáze. Další možností je odhlášení prostřednictvím e-mailové komunikace, které je popsáno v odstavci 2 tohoto článku.
 4. Newsletter a horoskop na daný měsíc nebudou dostávat ani uživatelé, kteří byli pro nevhodné chování vyřazeni z databáze.

Aktualizace Podmínek využívání služeb webových stránek

Provozovatel Webových stránek si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny těchto Podmínek. Nové znění Podmínek je účinné okamžikem jeho uveřejnění na Webových stránkách.